• Συγκεκριμένα, η εταιρεία αριθμεί σήμερα 18 ιδιόκτητα φορτηγά δημοσίας χρήσεως επικαθήμενα τύπου κουρτίνα και πλατφόρμες, 6 φορτηγά συρόμενα καθώς επίσης και 16 φορτηγά διανομών με κάλυψη στο μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού χώρου.
  • Με έμπειρους και άψογα συνεργάσιμους οδηγούς, που διαθέτουν ειδική άδεια εύφλεκτων εμπορευμάτων ADR έχοντας ως στόχο την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών όλο το 24ωρο, πέτυχε να αναγνωρίζεται σε ευρεία κλίμακα και να αποτελεί ένα σοβαρό και υπολογίσιμο σχήμα στις συνεργασίες της με αρκετές αξιόλογες επιχειρήσεις.
  • Σε όλες τις δραστηριότητες της η εταιρεία Γ. ΣΙΛΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 πιστοποιημένο από την BMTRADA.