Πραγματοποιούμε φορτώσεις σε καθημερινή βάση με φορτηγά κοινού φόρτου για Θεσσαλονίκη- Βόρειο Ελλάδα, Πάτρα εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη μεταφορά φορτίων στους συγκεκριμένους προορισμούς προσφέροντας:

  • Μετακομίσεις
  • Διανομές
  • Αποθηκεύσεις
  • Οδηγούς κατόχους ειδικής άδειας εύφλεκτων και χημικών προϊόντων A.D.R
  • Σύγχρονα συστήματα μηχανοργάνωσης και επικοινωνιών
  • Δυνατότητα παραμετροποίησης του λογισμικού για κάθε πελάτη και για κάθε ανάγκη
  • Μέθοδοι διαχείρισης εμπορευμάτων (FIFO)
  • Ανίχνευση με σάρωση (scanner) , ανά τοποθεσία αποθήκης, κωδικό, συσκευασία, παλέτα, χρώμα, με συστήματα ανίχνευσης IMEI / SN (International Mobile Equipment Identification / Serial Number)
  • Δυνατότητα αποθήκευσης σε συγκεκριμένο και διαμορφωμένο ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη χώρο.