Ο οργανισμός πιστοποίησης BM TRADA έχει πιστοποιήσει την εταιρεία Γ. ΣΙΛΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας με το ISO 9001:2008 το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι πελάτες μπορούν να γνωρίζουν ότι η εταιρεία έχει πλήρως δεσμευτεί για την ποιότητα που παρέχεται από τον συνεχή ετήσιο έλεγχο της BM TRADA.